Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2024. 01.30-tól

A www.gyogypapucsok.hu-on, azaz a DrMonteBosco webáruház-ban történő vásárlás előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és feltétel nélkül elfogadja azokat. A szerződés nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

Felhívjuk Vásárló figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik! Kormányrendelet: 45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1).

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató nyújt részletes információt, mely az alábbi linken: Adatkezelési tájékoztató közvetlenül, illetve a webáruház lábléc részének INFORMÁCIÓ blokkjából is elérhető. Vásárló rendelését csak abban az esetben adja le, amennyiben az Adatkezelési tájékoztató-ban foglaltakat elfogadja.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Jelen ÁSZF-ben nem részletezett, a webáruház használatával kapcsolatos információkat megtalálja a honlapon elérhető tájékoztatókban.

Amennyiben Vásárlónak kérdése merül fel a webáruház működésével, a megrendelés, vagy a szállítás folyamatával kapcsolatban, Üzemeltető az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken készséggel áll rendelkezésére. 


1. A webáruház üzemeltetője

A www.gyogypapucsok.hu lábbeli forgalmazással foglalkozó webáruház üzemeltetője:
Cégnév: Monte Bosco Kft. 
Székhely: 1107 Budapest, Szállás u. 44-46.
Levelezési cím:  1107 Budapest, Szállás u. 44-46.
Elektronikus elérhetőség: info @ drmontebosco.hu
Telefonos elérhetőség: +36 70 622 7373
Adószám: 23380932-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-962937
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte: 2011/06/01
Webáruház neve: DrMonteBosco webáruház
Webcím: https://gyogypapucsok.hu/
Webáruház kapcsolattartó: Ernyey Zsuzsa
Elektronikus elérhetőség: info @ gyogypapucsok.hu (szünetek nélkül írandó)

Telefonos elérhetőség: +36 70 330 9934 - normál díjas telefonszám
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71235/2013 
További adatok elérhetőek ide kattintva: IMPRESSUM

A  weboldal használatba vételével (a www.gyogypapucsok.hu weboldalra történő látogatással) Felhasználó, illetve Vásárló elfogadja az itt olvasható felhasználási feltételeket és hozzájárul az adatkezeléshez. A felhasználási feltételek és az adatkezelés nem ismerete nem mentesít az esetleges következmények alól.

2. Felhasználási feltételek - Felelősség és Szerzői jogok

A weboldal tartalmával kapcsolatos felelősség

A  DrMonteBosco webáruházat Vásárló kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Az Üzemeltető kizár minden a webáruház használói által tanúsított magatartással kapcsolatos felelősséget. A gyogypapucsok.hu webáruházban megjelenített szöveges és képi tartalom kizárólag tájékoztató jelleggel kerül publikálásra. Üzemeltető szem előtt tartja az oldal látogatóinak friss információval való ellátását, ennek ellenére, a szöveges és képi tartalom aktualitásáért és helytállóságáért nem vállal felelősséget. A gyogypapucsok.hu weboldalon esetlegesen található külső hivatkozások tartalmára Üzemeltetőnek nincs befolyása, ebből kifolyólag az ott található tartalommal nem azonosítható és azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Technikai problémákkal kapcsolatos felelősség

A gyogypapucsok.hu webáruház esetlegesen előforduló ideiglenes leállásáért vagy egyéb technikai zavarért az Üzemeltető nem vállal felelősséget abban az esetben, ha az rajta kívül álló okokból következik be (pl.: szerver hiba, vírus-, vagy egyéb fertőzés, vagy más külső ok). Az ebből eredő bármilyen jelegű kár megtérítését nem vállalja. Továbbá az elektronikus levelezés során bekövetkező információ továbbítási problémák és az ebből eredő károk szintén nem tartoznak Üzemeltető felelősségi körébe.

Szerzői jogok

Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1. § értelmében a www.gyogypapucsok.hu, azaz a DrMonteBosco gyógypapucs - anatómiai papucs webáruház teljes tartalma, minden szövege, valamennyi fotója, grafikus eleme, továbbá technikai megoldásai, azaz a webáruház egésze egyedi tartalom, a DrMonteBosco gyógypapucs - anatómiai papucs webáruház tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak, így azok bármi célú másolása, adathordozóra mentése, módosítása, kinyomtatása vagy terjesztése tilos.   
Tilos a www.gyogypapucsok.hu webáruház adatbázisát a keresőmotorok megkerülésével lemásolni, módosítani, meglévő adatokat felülírni, vagy abban új adatokat elhelyezni, továbbá tilos ezen adatok kilistázása, rendszerezése, archiválása, feltörése, forráskódjainak visszafejtése.
Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonnak maguk után, melynek költségeit az elkövető viseli (Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv.). A tartalmakat illetéktelenül másolóknak díjat számítunk fel, mely szöveges tartalom esetén 1.000.- Ft/szó, képi vagy egyéb tartalom esetén 40.000.- Ft/db, melyek behajtásáról behajtó cég segítségével gondoskodunk.
A honlap információi előzetes írásos beleegyezés után kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások, a termékek ára és termék értékelés

Megvásárolható áru, továbbiakban termék
Női lábbelik, Férfi lábbelik

Árak
A termékek mellett megjelenített vételár magyar Forintban értendő bruttó ár, mely tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót.

Üzemeltető fenntartja a webáruházban megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát azzal a kitétellel, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Üzemeltető felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy további jogi következmény nélkül lemondja megrendelését.
Akciós termékek esetében az eredeti ár is feltűntetésre kerül.

A szállítás díját a feltüntetett vételárak nem tartalmazzák, ez a mennyiségtől és a választott fizetési módtól függően a rendelés végén adódik a vásárolt termék/termékek vételárához. Csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

Termékek értékelése
Vásárlónak lehetősége van az egyes termékek saját oldalán értékelni a vásárolt terméket. Erre az "Írj véleményt!" szövegre kattintással felugró ablakban van lehetősége. Az értékelés 1-5-ig csillagozásból és szöveges kommentből áll. Az alap megjelenő csillagszám 4, ami kattintással növelhető vagy csökkenthető. 2022. május 28-tól a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (8) bek. értelmében Üzemeltető biztosítja, hogy a közzétett értékelések valós vásárlóktól származnak, akik a terméket ténylegesen megvásárolták. Ennek érdekében ez időponttól név és vásárolt termék alapján ellenőrzi, hogy az értékelést leadó személy neve és az értékelt termék szerepel-e a teljesített megrendelésekben. Minden ezen feltételeknek megfelelő értékelést megjelenít, akár pozitív, akár negatív. Az értékelések megjelenése nem automatikus, azokat Üzemeltető ellenőrzi és csak abban az esetben hagyja jóvá, ha trágár vagy erőszakos kifejezésektől mentesek.


4. Megrendelés

Vásárló megrendelését leadhatja vásárlói fiók regisztrálásával, illetve lehetősége van ú.n. Vendégvásárlásra is. Alapvető adatok, úgy mint: név, szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám megadása a megrendelés teljesíthetősége érdekében mindkét esetben kötelező. Telefonszám megadása kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információcsere szempontjából szükséges. A megrendelés leadása során rögzített  adatok valódiságáért Vásárló a felelős.
A webáruház megrendelő felületén Vásárlónak a rendelés véglegesítése (elküldése) előtt a folyamat bármely szakaszában lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, illetve az adatok szerkesztésére. A hibásan vagy valótlan tartalommal rögzített adatok miatt keletkező károk a Vásárlót terhelik. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban utólag hibát fedez fel, azt köteles haladéktalanul jelezni Üzemeltető felé.
A regisztrált adatok titokban tartásáért Vásárló a felelős.
Regisztrációját bármikor töröltetheti az info @ gyogypapucsok.hu e-mail címre küldött kéréssel. (Személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információt.)

Rendelés leadására kizárólag on-line, a honlapon van lehetőség. Telefonon leadott megrendeléseket a későbbi félreértések miatt Üzemeltető nem tud felvenni.

A www.gyogypapucsok.hu webáruházban történő megrendelés előtt felhívjuk figyelmét, hogy
- az egyes termékek adatlapján megjelenő fotók a különböző eszközök, alkalmazások, beállítások, programok miatt eltérhetnek a valóságtól
- forgalmazott termékek mennyisége folyamatosan változik. A megrendelések teljesíthetősége a raktárkészletétől függ. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a lehető legrövidebb határidőn belül leszállítsa. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a megrendelést legjobb szándéka ellenére sem tudja teljesíteni. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Vásárló regisztrált e-mail címére  és - amennyiben másképp nem rendelkezik - az esetlegesen bankkártyával vagy átutalással előre kifizetett ellenértéket visszautalja a küldő számlaszámára, vagy bankkártyára a tájékoztatást követően legkésőbb 2 munkanapon belül. 
- Figyelem! A DrMonteBosco webáruház rendelési folyamatának utolsó lépése a "MEGRENDELÉS LEADÁSA" mezőre kattintás, mellyel a megrendelés érvénybe lép, ezzel egyidejűleg Megrendelőnek/Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A választott áru(k) vételára és a szállítás költsége (esetenként utánvétkezelés díja) együttesen fizetendő. 
A megrendelés leadásáról további részletes leírás itt olvasható: Hogyan rendeljek? 

Akciós termékek rendelése esetén Üzemeltető kizárólag a készlet erejéig tudja fogadni a megrendelést. A készleten felüli rendeléseket nem áll módjában teljesíteni abban az esetben sem, ha fenti weboldal készlet szerinti aktualizálása a megrendelés pillanatában még nem történt meg. 

A megrendelés Üzemeltetőnél történő megjelenéséről minden esetben, azonnali automatikus visszaigazoló e-mail érkezik Vásárló regisztrált e-mail címére, mely tartalmazza a rendelés adatait, valamint, a megadott számlázási és szállítási adatokat. A visszaigazoló e-mail egyes esetekben a SPAM – levélszemét – mappába érkezhet. Amennyiben e visszaigazolás helyesen megadott, érvényes e-mail cím ellenére 48 órán belül nem érkezik meg, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve az Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Üzemeltető azonban kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A létrejött megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre irányadónak tekinthető a PTK-ról szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások bizonyos kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak. A szerződés a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, mely a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól, szem előtt tartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az adásvételi szerződés alapján az Üzemeltető dolog tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Azonban Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy Üzemeltető fenntartja a jogot a beérkezett megrendelések - az árukészletétől függő - részben, vagy teljes egészében történő visszautasítására. Részben történő teljesítésre kizárólag az Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A rendelt termék/termékek esetleges készlethiányáról Üzemeltető haladéktalanul e-mail értesítést küld Vásárlónak . Amennyiben Vásárló a visszaigazoló e-mail megérkezését követő egy munkanapon belül nem kap készlethiány értesítést, megrendelése teljesíthető és a következő csomagfeladással (akár a megrendelés napján) a termék elindul a rendelésben megadott címre.

A megrendelést visszaigazoló e-mail minden esetben tartalmazza jelen Általános Szerződési Feltételek-et.
A megrendeléshez, illetve vásárláshoz kapcsolódó termék információk a honlapon a:  Vásárlói tájékoztató-ban találhatóak.


5. Fizetés, E-számla

Vásárló a webáruházban az alábbi fizetési módok közül választhat:
- Előre utalás (vagy direkt banki befizetés) Üzemeltető bankszámlájára. Az utalás Megjegyzés rovatában a rendelés visszaigazoló e-mailben kapott "Rendelés azonosító" feltüntetése szükséges. Az utalásra 5 nap áll rendelkezésre, ezt követően - fizetés hiányában - a rendelés törölésre kerül. 
- Bankkártyás fizetés:  A Stripe rendszeren történő fizetési mód: A Stripe.com egy nemzetközileg elismert és elfogadott bankkártyás fizetési mód. A Webáruház megrendelő oldalába integrált felületen Vásárló a bankkártya adatok megadásával a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet. A Stripe bankkártyás fizetés lényege, hogy a bankkártya adatok nem kerülnek rögzítésre, azokat a webáruház nem tárolja. Amennyiben Vásárló ezt az opciót választja, a Megrendelés leadása mezőre kattintva a fizetés azonnal teljesítésre kerül. Bővebb tájékoztatás a bankkártyás fizetésről itt található:  Stripe bankkártyás fizetés
- Utánvétes fizetés készpénzben, a csomag kézhezvételekor az Express One futárnak. Vásárló kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor módjában áll kifizetni a rendelés végösszegét a futárnak. Az utánvétes fizetést pénzkezelési költség terheli, mely megjelenik a rendelés végösszegében.

A rendelt termékek vételárán és a szállítási díjon (esetenként utánvétkezelés díjon) felül Vásárlót semmilyen plusz költség nem terheli.

A MonteBosco webáruházban leadott megrendelésekhez kapcsolódó számlák elektronikus formában készülnek és e-mailben érkeznek. Az e-mailben kapott linkre kattintva a számla elérhető, letölthető. Az elektronikus számlát a webáruházban használt Billingo számlázó rendszer korlátlan ideig tárolja a felhőalkalmazásban.


6. Szállítási határidő, szállítási módok, információk

Üzemeltető a megrendelt termékek kiszállítását csak Magyarország területén lévő címekre vállalja.
Átlag csomagfeladási határidő a megrendelést követő munkanap, délelőtt 10:00 óra (esetenként, pl.:a reggel 8:30 előtt leadott rendeléseknél a rendelés napja). Átlag kézbesítési határidő a csomagfeladást követő munkanap. Kivételt képeznek az ünnepi időszakok és a szabadságolás időszaka, de ezeket minden esetben jelezzük webáruházunk főoldalán.

Amennyiben Üzemeltető hatáskörén kívül álló okok (beszállítási késedelem, készlethiány) miatt ez nem lehetséges, úgy telefonon vagy e-mailben értesíti Vásárlót.

Szállítási módok:

- Házhoz szállítás. Díja az ország egész területén egységesen
1.380.- F előre utalással vagy bankkártyával fizetve 
1.870.- Ft utánvétes fizetés esetén (az ár tartalmazza az utánvét kezelés 490.- Forintos díját). 

- Szállítás Express One csomagpontra. Díja az ország egész területén egységesen 1.190.- Ft. Csak előre utalással vagy bankkártyával fizethető. 
Egy, a Vásárló által választott és a rendelésben megadott OMV benzinkúton, Packeta csomagponton vagy Alzabox csomagautomatából a csomag nyitvatartási időben bármikor átvehető. 

- Ingyenes kiszállítás 30.000.-Ft feletti vásárlás esetén.

Üzemeltető a csomag feladásáról (futárcégnek történő átadásáról) és a kiszállítás várható időpontjáról Vásárló e-mail címére értesítést küld.

A megrendelt árut az Express One futárszolgálat kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon 07:30-18:00 óra között történik, melynek részleteiről és várható időintervallumáról az Express One futárcég előzetes e-mail értesítőt küld. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a következő munkanapon ismét megpróbálja. Az  futár kétszeri kézbesítést kísérel meg, (2 egymást követő munkanapon). A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy a futárcég által előzetesen e-mailben közölt kézbesítési időszakban a csomag átvételét biztosítsa. Ennek elmulasztásából származó kárért Vásárló a felelős.
A kétszeri kézbesítés sikertelenség esetén Üzemeltető az újbóli kiszállítást kizárólag abban az esetben vállalja, ha Vásárló a rendelés végösszegét és a csomag visszaszállítás költségét (800.- Ft) bankszámlájára előre utalással megfizeti.

Üzemeltető az át nem vett csomagok szállítási költségeit Vásárlóra terheli. Ha a csomagot szándékosan nem veszi át - pl. a feladást megelőzően nem mondta le a rendelést,  megtagadja a rendelt csomag átvételét, elfelejti átvenni, hibás szállítási címet ad meg... stb. -, úgy a ki- és visszaszállítási összesen 1.600.- Forintos díját Vásárlónak utólag meg kell fizetnie. Amennyiben ingyenes házhoz szállítással történő rendelés kézbesítése hiúsul meg a Vásárló hibájából, úgy Vásárló köteles az Üzemeltetőnek az 1.600.- Ft szállítási díjat díjbekérő számlára kell megfizetni. Nem fizetés esetén Üzemeltető jogosult a követelés összegét behajtó cégnek átadni. 

A szabadságolás ideje miatt megnövekedett, de a weboldalon ezt közzétett szállítási idő Vásárlót nem jogosítja fel a csomagátvétel megtagadására.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az átvétel meghiúsulása miatt visszaszállított csomagok megrendelőinek újabb rendelését kizárólag előre utalással vagy bankkártyával kifizetett rendelésösszeg esetében teljesítse.


A termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik az Express One futártól való átvétellel, illetve az átvételt igazoló elektronikus eszköz aláírásával. Az átvételt követően a futár távozása után Üzemeltetőnek mennyiségi és minőségi reklamációt utólag nem áll módjában elfogadni. 

Amennyiben Vásárló az átvétel során a terméken vagy a csomagoláson  sérülést tapasztal, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni. Jegyzőkönyv hiányában az Express One nem köteles elismerni a későbbi kártérítési igényt, továbbá ilyen esetben a csomagot küldő Üzemeltető lehetőségei is korlátozottak.


7. Tulajdonjog fenntartása

A rendelés végösszegének teljes kifizetéséig a termék Üzemeltető tulajdonában marad. 


8. Elállás joga, áruk cseréje, visszavétele

Amennyiben Vásárló rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, az Ügyfélszolgálaton még a csomagfeladás előtt minden jogkövetkezmény nélkül lemondhatja. Vásárlónak figyelembe kell vennie, hogy munkanapokon a csomagfeladás akár a rendelés napján, délelőtt 10:00 órai határidővel is megtörténhet.
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó/Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó/Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában /Vásárló jogosult 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 
Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Fontos: az elállási jog kizárólag a Magánvásárlót/Fogyasztót illeti, cég (jogi személy) nevében történő vásárlásoknál nincs lehetőség az elállás gyakorlására.

Az elállási jog gyakorlása esetén Vásárlót a termék visszaküldésének költségén kívül más költség nem terheli, az Üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A kormányrendelet értelmében a termék visszaérkezését követően Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére. A visszatérítés minden esetben banki átutalással (bankkártyával fizetett rendelések esetében, arra történő visszautalással) történik.

Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ez azonban nem mentesíti a megrendelés átvételi és fizetési kötelezettsége alól. 

Elállási jog gyakorlása
Vásárló mely időponttól gyakorolhatja elállási jogát?

Termék megrendelése esetén a kiszállított termék átvételétől kezdődik az elállási határidő.

Ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni e-mailben az info @ gyogypapucsok.hu címre. Elküldheti postán is a Monte Bosco Kft., 1107 Budapest, Szállás utca 44-46. címre. E célból használja az itt mellékelt Elállási nyilatkozat mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező, a mintával megegyező adat tartalmú nyilatkozatát. Az Elállási nyilatkozat megérkezését  e-mailben igazoljuk vissza. 

A nyilatkozathoz a vásárláskor kapott elektronikus számla másolatát is mellékelni kell.

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát, valamint a vásárolt terméket visszaküldi, vagy a visszaküldést igazolhatóan elindítja.

Az elállás joghatásai

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés minden esetben átutalással történik. A visszatérítést mindaddig visszatartható, amíg a termék visszaérkezik Üzemeltetőhöz, vagy Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpont a mérvadó.

Vásárló köteles Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli. A visszaküldés díjáról a csomag súlya alapján a választott szolgáltató, pl. Posta díjszabásából tájékozódhat. Figyelem, utánvéttel küldött csomagokat Üzemeltető semmilyen esetben nem tud átvenni!

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének megállapításához szükséges próbát meghaladó használat miatt következett be. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a terméket a felpróbálást meghaladóan használatba vette - akár lakáson belül - Üzemeltető nem vállalja a termék visszavásárlását. Amennyiben az elállási szándékkal küldött terméken akár minimális használati nyom észlelhető, írásbeli értesítés után a terméket Vásárló költségére visszaküldjük, melynek díja 1.700.-Ft (utánvéttel fizetendő).

Üzemeltető felhívja Vásárló  figyelmét, hogy csak abban az esetben fizeti vissza a vételárat, ha a terméket és annak minden tartozékát hiánytalanul és sértetlenül küldi vissza. Hiányos, használt vagy sérült termék esetén az elállást nem fogadja el.

Termékcsere

A kiszállított, de mégsem tetsző, vagy nem jó méretű termék cseréjére van lehetőség. A terméket használat nélküli, új állapotban, eredeti csomagolásban kell visszaküldeni Üzemeltető címére (1107 Budapest, Szállás u. 44-46.) Kizárólag teljesen új termék cserélhető (ezért a kézhez kapott lábbeli lakásban, szőnyegen történő próbája javasolt). Használatba vett termék esetében (ide értve a minimális szobai használatot is) cserére nincs lehetőség. A cseretermék kiküldésének díja: 1.690.- Ft, mely utánvéttel a kézbesítéskor fizetendő.

Csere inverz csomag szolgáltatással is megoldható, azaz a csere termék kézbesítésekor az Express One futár egy úttal a visszaküldendő csomagot is átveszi. Az egyszerűbb és kedvezőbb költségű oda-vissza csomag szolgáltatás díja: 1.800.- Ft, mely átutalással előre fizetendő.

Termékcsere igényt minden esetben e-mailben kell jelezni. 

9. Szavatosság, jótállás

Hibás teljesítés fogalma

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vásárló és Üzemeltető közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?
Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Vásárló vegye figyelmbe, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vásárló az Üzemeltető-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás

Üzemeltető nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozna.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet részleteit itt olvashatja


Szavatossági igények érvényesítése

Üzemeltető nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a használatba vétel utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Vásárló nem érvényesíthet szavatossági igényt, ha:
•    a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, illetve
•    a hiba az általa adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy Üzemeltető az anyag alkalmatlanságára figyelmeztette.

Bármilyen panasz esetén Vásárló  az info @ gyogypapucsok.hu (e-mail cím egyben írva, szünetek nélkül) címre küldött e-mailben tehet bejelentést. Postai úton az Üzemeltető címére: Monte Bosco Kft. 1107 Budapest, Szállás u. 44-46. küldött levélben teheti ezt meg. Vásárlónak mellékelni kell a vásárláskor kapott számlát. (A rendeléshez kapcsolódó, PDF formátumban lementhető elektronikus számla e-mailben érkezik a rendelés teljesítéskor.)

Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket vissza kell küldenie Üzemeltető címére: Monte Bosco Kft. 1107 Budapest, Szállás u. 44-46.
Figyelem! A postai vagy egyéb módon történő termék visszaküldés költsége Vásárlót terheli, utánvéttel küldött csomagokat Üzemeltető semmilyen esetben nem tud átvenni! 

10. A jogérvényesítés lehetősége

Ha Vásárló kifogással él a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatosan, bejelentést tehet a következő módok valamelyikén:
E-mailben: info @ gyogypapucsok.hu
Levélben: Monte Bosco Kft. 1107 Budapest, Szállás u. 44-46.
Telefonon: +36/70 330 9934 

A szóbeli panaszt Üzemeltető haladéktalanul kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege lehetővé teszi, igyekszik azonnal megoldást javasolni. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát eljuttatja Vásárlónak. 
Az írásban (e-mailben, vagy postán) érkezett panaszt Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz kezelése az írásbeli panaszbenyújtásra vonatkozó szabályok szerint történik, a 9. pontban leírtak alapján. Üzemeltető a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

További jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Vásárló és Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, Vásárlónak az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

- Fogyasztóvédelem - panasztétel
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Budapest Főváros Kormányhivatala Nemzeti Fogyasztóvédelmi Főosztály alábbi honlapján elérhetők https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap . További információt az alábbi linken talál: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

Területi szerve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):Hatósági Tanácsadó Iroda:                    


Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):
Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Péntek: 10.00-12.00
telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598
Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Pénteken:09.00-13.00                                                       


- Budapesti Békéltető Testület igénybevétele
internetcíme: https://www.bekeltet.hu/ 
elérhetőségei: https://bekeltet.bkik.hu/elerhetosegek

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.


- Online vitarendezési eljárás lehetősége az uniós békéltető honlapon (online vitarendezési platform) mely magyar nyelven is elérhető
internetcíme: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A Vásárló panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform az Európai Bizottság rendszerében történő regisztrációt követően vehető igénybe. Vásárló bejelentkezés után nyújthatja be panaszát.

Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


- Bírósági eljárás indítása
 

11. Ügyfélszolgálat

A rendelések feldolgozása és postára adása  munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:30-10:00 óra között, vevőszolgálati feladatok ellátása munkanapokon 8:30-18:00 óra között történik. Hétvégén és Munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapra esik. 

12. Részleges érvénytelenség

Ha jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos, érvényesíthetetlen vagy hatálytalan, az a szerződés további pontjait nem érinti, azok  érvényben, hatályban maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.Egyéb 

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosítások a webáruházi felületen való közzététellel lépnek érvénybe és csak az érvénybe lépés után leadott megrendelésekre vonatkoznak. 

A webáruház látogatása, illetőleg a vásárlás alapfeltétele az Internet és valamely internetes levelező rendszer használata, fontos a regisztrált e-mail címhez tartozó postafiók ellenőrzése, a regisztrációval, illetve megrendeléssel kapcsolatos rendszer- és ügyfélszolgálati üzenetek figyelemmel kísérése.

A webáruház elektronikus elérhetőségeként feltüntetett info @ gyogypapucsok.hu e-mail cím szóközök nélkül egybeírandó. 


Az Általános Szerződési Feltételeket minden webáruházban leadott megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza, amelyből önmagában vagy a teljes levéltartalommal együtt lementhető, nyomtatható.

Új fiók létrehozása

Már van fiókod?
Jelentkezz be inkább Vagy Reset password